اخبار و رویدادها: محدودیت در ارائه برخی از خدمات آموزشی و اداری دانشگاه صنعتی شاهرود در مرداد ماه 1401

محدودیت در ارائه برخی از خدمات آموزشی و اداری دانشگاه صنعتی شاهرود در مرداد ماه 1401
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۲۶:۰۴با عنایت به مصوبه مورخ 1401/04/12 هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه برخی از خدمات آموزشی و اداری دانشگاه در بازه 1401/05/01 لغایت 1401/05/27 دارای محدودیت می‌باشد. لذا مستدعی است مراجعین محترم دانشگاه صنعتی شاهرود قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه از دایر بودن خدمات مورد نظر از طریق تماس تلفنی با بخش مربوطه اطمینان حاصل نمایند.

با آرزوی سلامتی و توفیق الهی
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345