اخبار و رويدادها: اطلاعيه دانشجويي(69) : ليست شماره دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي 1402-1401

اطلاعيه دانشجويي(69) : ليست شماره دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي 1402-1401
جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱- ۱۹:۱۵:۲۷اطلاعيه و ليست شماره دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي 1402-1401

اطلاعيه و ليست شماره دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي1402-1401

 

لينك اطلاعيه :

 اطلاعيه دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي 1402-1401

 

 

لينك ليست شماره دانشجويي:

 ليست شماره دانشجويي واجدين شرايط خوابگاه هاي برادران و خواهران در سال تحصيلي 1402-1401

12345