اخبار و رويدادها: برگزاری شصت و هفتمین وشصت و هشمتین جلسه هیأت ممیزه

برگزاری شصت و هفتمین وشصت و هشمتین جلسه هیأت ممیزه
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱- ۱۴:۲۵:۳۰

برگزاری شصت و هفتمین وشصت و هشمتین جلسه هیأت ممیزه

شصت و هفتمین و شصت و هشمتین جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1401 در تالار کوثر دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ شصت و هفتمین وشصت وهشمتین جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 29 تیر ماه 1401 با بررسي احتساب سابقه دوران پیمانی تعدادی از اعضای هیأت علمی و بررسی پایه های دوران بورس تعدادی از اعضای هیأت و نيز بررسی مصوبات كميسيونهای تخصصی هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقای مرتبه تعدادی از اعضای هيات علمی در تالار کوثر دانشگاه تشكيل گرديد كه طی آن سه نفر از اعضای هیات علمی به مرتبه دانشیاری ارتقاء يافتند.

دكتر علی اکبر مومنی عضو هيات علمی دانشكده علوم زمین از مرتبه استادیاری به دانشیاری. 

دکتر رامین رفیعی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن،نفت وژئوفیزیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری.

دکترمرتضی رفیعی عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای از مرتبه استادیاری به دانشیاری.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاهی و اعضای محترم هیات علمی که به مرتبه بالاتر ارتقاء یافته اند تبریک عرض می نماید و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

photo_2022-07-20_10-05-41


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #هیأت ممیزه...2
12345