اخبار و رویدادها: انتخاب دکتر فاطمه خدایی از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان ناظرفنی مسابقات بسکتبال دختران المپیاد کشور

انتخاب دکتر فاطمه خدایی از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان ناظرفنی مسابقات بسکتبال دختران المپیاد کشور
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱- ۱۰:۳۳:۰۴

انتخاب دکتر فاطمه خدایی از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان ناظرفنی مسابقات بسکتبال دختران المپیاد کشور

فاطمه خدایی از کارشناسان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان ناظر فنی مسابقات بسکتبال دختران المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کشور؛ در کنار تیم حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر فاطمه خدایی از کارشناسان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشگاه، با دعوت مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با داشتن کارت مربی آمادگی جسمانی درجه یک کشور به عنوان ناظر فنی مسابقات بسکتبال دختران المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کشور در کنار تیم حضور یافت.

لازم به ذکر است؛ این مسابقات ۱۸ لغایت ۲۶ تیرماه به میزبانی دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.

kh_1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دانشکده تربیت بدنی #انتخاب ناظر فنی #المپیاد...2
12345