اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(168): دروس به حد نصاب نرسيده در ترم تابستان 1401

اطلاعیه آموزشی(168): دروس به حد نصاب نرسيده در ترم تابستان 1401
شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱- ۱۱:۵۰:۳۳دروس-به-حد-نصاب-نرسده-ترم-تابستان-1401


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دروس به حد نصاب نرسیده...2
12345