اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(68): اطلاع رسانی المپيادهای ورزشی

اطلاعیه دانشجویی(68): اطلاع رسانی المپيادهای ورزشی
شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱- ۱۰:۲۷:۲۱دانشگاه صنعتی قصد دارد برای المپياد همگانی و المپياد شاهد و ايثارگر (تابستان 1401) در رشته های ورزشی زير (تصوير پيوست) اقدام كند.

ورزش


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #المپیاد ورزشی #همگانی #شاهد وایثارگر...2
12345