اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(167): استفاده از سهميه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع كارشناسی ارشد

اطلاعیه آموزشی(167): استفاده از سهميه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع كارشناسی ارشد
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱- ۱۳:۳۹:۴۲اطلاعیه---استفاده-از-سهمیه-رتبه-اول-در-آزمون-ورودی-مقطع-کارشناسی-ارشد1401---


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #سهمیه رتبه اول #کارشناسی ارشد...2
12345