اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(166):برگزاری ترم تابستان 1401در دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه آموزشی(166):برگزاری ترم تابستان 1401در دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱- ۱۳:۲۰:۲۰دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد نسبت به برگزاری ترم تابستان 1401به صورت غيرحضوری (مجازی) به شرح اذیل اقدام نماید.

اطلاعیه-ثبت-نام-ترم-تابستان-سال-تحصیلی-1401-1400-(تابستان-401)-در-دانشگاه-صنعتی-شاهرود


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ترم تابستان...2
12345