اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(64): آخرين مهلت پيش ثبت نام خوابگاه در نيمسال اول 1402-1401

اطلاعیه دانشجویی(64): آخرين مهلت پيش ثبت نام خوابگاه در نيمسال اول 1402-1401
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱- ۱۱:۲۲:۵۲اطلاعیه-آخرین-مهلت-پیش-ثبت-نام-خوابگاه--1402-1401


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #خوابگاه #پیش ثبت نام...2
12345