اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(165): زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1401

اطلاعیه آموزشی(165): زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1401
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱- ۱۴:۱۹:۳۷زمان-انتخاب-واحد-درس-كارآموزي-در-تابستان-1401


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتخاب واحد #کارآموزی...2
12345