اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(63): برگزاری پانزدهمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان كل كشور در دانشگاه تبريز

اطلاعیه دانشجویی(63): برگزاری پانزدهمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان كل كشور در دانشگاه تبريز
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱- ۱۴:۲۹:۱۷

اطلاعیه دانشجویی(63): برگزاری پانزدهمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان كل كشور در دانشگاه تبريز

برگزاری پانزدهمين المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان كل كشور در دانشگاه تبريز و برگزاری استارت آپ های حوزه ورزشی و فناوری های مربوطه

3


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #المپیاد ورزشی #دانشجویان #استارت آپ...2
12345