اخبار و رویدادها: بیانیه سازمان بسیج اساتیددانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان سمنان

بیانیه سازمان بسیج اساتیددانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان سمنان
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱- ۱۲:۳۴:۳۶

بیانیه سازمان بسیج اساتیددانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان سمنان

بیانیه سازمان بسیج اساتیددانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان سمنان به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید

بسیج


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بیانیه #اساتید #بسیج...2
12345