اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(163): بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته منتخب شورای آموزشی

اطلاعیه آموزشی(163): بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته منتخب شورای آموزشی
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۱۶:۱۰1400-2(بررسی-غیبت-کلاسی-و--امتحانی-در-کمیته-منتخب-شورای-آموزشی

12345