اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(62): واگذاری اماكن رفاهی دانشگاه (زير مجموعه امور دانشجويی)

اطلاعیه دانشجویی(62): واگذاری اماكن رفاهی دانشگاه (زير مجموعه امور دانشجويی)
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱- ۱۲:۳۷:۱۲اطلاعیه-واگذاری-اماکن-رفاهی


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #واگذاری اماکن #امور دانشجویی...2
12345