اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(61): پانزدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

اطلاعیه دانشجویی(61): پانزدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۴۸:۴۴پانزدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه تبریز

ECE9595852


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #المپیاد ورزشی #دانشجویان #...2
12345