اخبار و رویدادها: نشریه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.

نشریه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱- ۱۲:۳۸:۲۳

نشریه دانشکده مهندسی معدن دانشگاه در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.

نشريه Journal of Mining and Environment: JME دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، موفق به اخذ نمايه در پايگاه اسكوپوس شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، نشريه  Journal of Mining and Environment: JME دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک با سردبیری دكتر محمد عطايي و مدیر مسئولی دکتر فرهنگ سرشکی؛ به عنوان دومین نشریه این دانشگاه، كه پیشتر به عنوان نشريات نو ظهور در پايگاه Web of Science نمايه شده بود، موفق به اخذ نمايه در پايگاه اسكوپوس شد.

لازم به ذکر است؛ پيشتر نشريه Journal of Algebraic Systems: JAS  از دانشكده علوم رياضي دانشگاه نیز موفق به اخذ نمايه اسكوپوس شده بود.

Journal of Mining and Environment: JME

http://jme.shahroodut.ac.ir/ 

Journal of Algebraic Systems: JAS

http://jas.shahroodut.ac.ir/   

cover_en

12345