اخبار و رويدادها: برگزاری المپياد ملی مهارت توسط سازمان اموزش فنی و حرفه ای

برگزاری المپياد ملی مهارت توسط سازمان اموزش فنی و حرفه ای
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱- ۱۳:۵۸:۴۷شیوه نامه اصلاحی دانشگاه

پوستر

 

12345