اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(60):پیش ثبت نام دانشجویان مستعد در طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی

اطلاعیه دانشجویی(60):پیش ثبت نام دانشجویان مستعد در طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۳۰:۰۲بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی 1402-1401، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور با هدف توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی با عنوان طرح شهید وزوایی اعطا می‌کند.

1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #پیش ثبت نام #دانشجویان مستعد..2
12345