اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(59): پیش ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه دانشجویی(59): پیش ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 1402-1401
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۰۸:۴۷1_1610243642-1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #پیش ثبت نام #خوابگاه...2
12345