اخبار و رويدادها: ترجمه کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا توسط کارشناس آزمایشگاه این دانشگاه

ترجمه کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا توسط کارشناس آزمایشگاه این دانشگاه
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۱۱:۰۸

ترجمه کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا توسط کارشناس آزمایشگاه این دانشگاه

کتاب مطالعه سنگهای رسوبی در صحرا به ترجمه سیدرضا میرباقری کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود توسط انتشارات فدک ایساتیس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا تألیف دوریک ا.و. استو، توسط سیدرضا میرباقری کارشناس این دانشگاه ترجمه و بوسیله انتشارات فدک ایساتیس منتشر شد.

این کتاب، راهنمای شناسایی و توصیف سنگ های رسوبی در صحرا است و هدف آن، کمک به زمین شناس است تا بیاموزد، چه مواردی را مشاهده و ثبت نماید و چگونه این داده ها را به بهترین صورت تفسیر کند.

به گفته سیدرضا میرباقری تأکید این کتاب بر نشان دادن انواع اصلی سنگ های رسوبی بوده و حاوی بیش از 450 عکس رنگی با کیفیت و نمودارهای ترسیمی همراه با توضیحات است.

کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم زمین؛ اطلاعات فصل اول را در خصوص معرفی انواع اصلی سنگ های رسوبی، طبقه بندی و اهمیت اقتصادی آنها بیان نمود و گفت: نویسنده در ادامه، تکنیک های صحرایی را توضیح داده و خلاصه ای جامع از ویژگی های اصلی سنگ های رسوبی را ارائه می دهد.

یازده فصل از پانزده فصل این کتاب به تعریف و توصیف انواع اصلی سنگ های رسوبی می پردازد، تنوع و زیبایی این سنگ ها با برخی تصاویر رنگی نشان داده می شود. فصل های باقیمانده را می توان مقدمه ای بر تکنیک های صحرایی، ویژگی های اصلی سنگ های رسوبی و تفسیری از محیط های رسوب گذاری در نظر گرفت که آن ها نیز حاوی تصاویر رنگی هستند. همچنین ارائه مقیاس زمان چینه شناسی، علائم و سیمبل های ترسیمی، چارت مقایسه ای اندازه ذرات و چک لیست توصیف رسوب همراه با شبکه ولف و شبکه تصویر برداری هم ناحیه ای لامبرت، بر سودمندی کتاب در مسائل صحرایی و خارج از صحرا می افزاید.

ارائه مجموعه ای از این پارامترها به صورت یک کتاب درسی، زمین شناس را قادر می سازد، نوع سنگی که با آن سروکار دارد را سریع تر تشخیص دهد و علاوه بر آن کار کردن در صحرا را آسان تر می کند. انتشار این کتاب، کمک بزرگی به دانشجویان و نیز به افراد متخصص و حرفه ای است که مدتی کار صحرایی انجام نداده اند و برای افراد غیر حرفه ای (آماتور) که اطلاعات آن ها در زمینۀ سنگ های رسوبی کامل نیست هم مفید است.

پروفسور استو برای نگاشتن کتاب، مسافرت های زیادی به سواحل دور و نزدیک داشته و تجارب این سفرها به تکمیل این اثر کمک شایانی کرده است. این کتاب در بردارندۀ  مثال هایی از رخنمون های سنگی بسیاری از نقاط مختلف دنیاست که نویسندۀ کتاب آن ها را در مقیاس های مختلفی نظیر، میکرون، میلی متر و مقادیر فی برای اندازه ذرات ارائه کرده است تا این اثر علمی از نظر بین المللی نیز مفید باشد.

فهرست مطالب کتاب

پشت-و-روی-جلد-کتاب


کلمات کلیدی: #ترجمه #کتاب #مولف #پژوهش #زمینشناسی #سنگ #رسوب #3
12345