اخبار و رويدادها: اولين جشنواره ملي سلامت دانشجويان كشور

اولين جشنواره ملي سلامت دانشجويان كشور
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۳۷:۴۵اولين جشنواره ملي سلامت دانشجويان كشور، با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه ها در حوزه سلامت روان، جسم و تعهد به تلاش برای ارتقای شاخص های سلامت و افزایش سواد سلامت برگزار می گردد.

 

آدرس لينك فايل هاي پوستر ،بنر ،تيزرهاي جشنواره و لينك جشنواره و شبكه هاي مجازی

 

poster a3_1

12345