اخبار و رويدادها: برگزاری جشنواره علمی و پژوهشی / فرهنگی و هنری و ادبی نماز با عنوان فجر تا فجر

برگزاری جشنواره علمی و پژوهشی / فرهنگی و هنری و ادبی نماز با عنوان فجر تا فجر
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱- ۱۱:۳۴:۱۶128286-1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره #نماز #فجرتافجر
12345