اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی (162): مصاحبه جاماندگان دكتری 1401

اطلاعیه آموزشی (162): مصاحبه جاماندگان دكتری 1401
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱- ۱۳:۲۷:۲۰اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری تخصصی 1401 می رساند امکان انجام مصاحبه برای جاماندگان از مصاحبه فراهم شده است. با توجه به موارد ذیل نسبت به ثبت نام و انجام مصاحبه اقدام نمایند.

اطلاعیه-جاماندگان-دکتری-1401


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مصاحبه دکتری #...2
12345