اخبار و رويدادها: طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری
سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۱۴:۱۹

طرح دستیار فناوری

همكاری دانشگاه صنعتی شاهرود در برگزاری طرح دستيار فناوری با پارك علم و فناوری استان سمنان

دستیار-فناوری

 • طرح دستيار فناوری
   فراهم شدن زمينه فراگيری بخشی از توانايي ها و مهارت‌های مورد نياز بازار كار براس دانشجويان در طول دوران تحصيل
   هموار شدن بكارگيرس دانشجويان در شركت‌هايس دانش‌بنيان و فناور مستقر در پارك‌های علم و فناورس
   ۶ ماه فرصت كارآموزی در شركت‌های دانش‌بنيان و فناور
   كسب امتيازات گوناگون توسط شركت‌های فناور از سمت پارك علم و فناوری
  فرصت انتخاب رايگان و هوشمند مديران و كاركنان آينده شركت ها از دانشجويان مستعد و واجد شرايط

 • مراجعه به سامانه دستيار فناوري:
  http://www.parkintern.ir/
 

 


کلمات کلیدی: #پارک علم وفناوری #طرح دستیارفناوری #...2
12345