اخبار و رویدادها: هفته نامه پیک سنجش دوشنبه 2 خرداد 1401

هفته نامه پیک سنجش دوشنبه 2 خرداد 1401
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۵۴:۴۰

هفته نامه پیک سنجش دوشنبه 2 خرداد 1401

هفته نامه پیک سنجش دوشنبه 2 خرداد 1401

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان عزیز

هفته نامه پیک سنجش مورخ 2 خرداد 1401 در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود/دانشکده کشاورزی/ اعلانات و چارت آموزشی/تابلو اعلانات بارگذاری شده است.

موفق و پیروز باشید

12345