اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(55): برنامه سرويسهای دانشجويی(جدید)

اطلاعیه دانشجویی(55): برنامه سرويسهای دانشجويی(جدید)
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱- ۰۹:۲۰:۵۹



برنامه جدید سرویس های دانشجویی به دليل شفاف سازی در برنامه پرديس مركزی به خوابگاه خواهران

برنامه-سرویسهای-دانشجویی401-1برنامه-سرویسهای-دانشجویی401-2برنامه-سرویسهای-دانشجویی401-3برنامه-سرویسهای-دانشجویی401-4


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #سرویس دانشجویی #...2
12345