اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(161): مصاحبه دكتری سال 1401

اطلاعیه آموزشی(161): مصاحبه دكتری سال 1401
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۰۹:۵۵:۱۵ بدینوسیله به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري نيمه متمركز سال 1401 که حد نصاب سنجش علمی کد رشته محل های این دانشگاه کسب نموده اند و کلیه شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری را براساس موارد مندرج در صفحات 16 تا 18 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون (دفترچه شماره1)، داشته باشند می رساند با توجه به آئین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D.)، پذیرش دانشجو در این آزمون دو مرحله ای مطابق با آئین نامه ابلاغی شماره 11/19177 مورخ 94/3/7 می باشد. مرحله اول سنجش علمی بوده با برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است و مرحله دوم شامل بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و توانمندیهای علمی داوطلبان در مرحله مصاحبه است. این مرحله توسط دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت حضوری و از طریق ثبت نام، تکمیل فرمها و بارگذاری مدارک لازم در سامانه جذب و مصاحبه داوطلبان دوره دکتری به آدرس اینترنتی lms.shahroodut.ac.ir انجام خواهد شد. لذا کلیه پدیرفته شدگان جهت چگونگی مراحل ثبت نام فایل ذیل را مطالعه نمایید:

مصاحبه دکتری 1401


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مصاحبه #دکتری #...2
12345