اخبار و رويدادها: گزارش تصویری نشست روشنگری با حضور مسئول سیاسی استان سمنان

گزارش تصویری نشست روشنگری با حضور مسئول سیاسی استان سمنان
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۲:۳۰:۰۷12345