اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(160): اطلاعيه دكتري بدون آزمون1401

اطلاعیه آموزشی(160): اطلاعيه دكتري بدون آزمون1401
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۱:۴۱:۴۵بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري، در رشته هاي مندرج در https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=32 ، براي سال تحصيلي 1402-1401 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.جهت اطلاع از شرایط ثبت نام لطفا فایلذیل را مطالعه نمایید:

Etelaeyeh-phd1401

12345