اخبار و رویدادها: کسب جایزه ویژه کشور کانادا جشنواره بین‌المللی خیام توسط عضو هیات علمی دانشگاه

کسب جایزه ویژه کشور کانادا جشنواره بین‌المللی خیام توسط عضو هیات علمی دانشگاه
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۰۸:۱۸:۱۲

کسب جایزه ویژه کشور کانادا جشنواره بین‌المللی خیام توسط عضو هیات علمی دانشگاه

طرح دستگاه برش حلقه‌ای ساده دینامیکی توسط دکتر محسن کرامتی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران این دانشگاه در جشنواره بین‌المللی خیام، موفق به کسب جایزه ویژه کشور کانادا این جشنواره شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طرح دستگاه برش حلقه‌ای ساده دینامیکی با کد طرح 1065 توسط دکتر محسن کرامتی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران این دانشگاه در جشنواره بین‌المللی خیام، موفق به کسب جایزه ویژه کشور کانادا این جشنواره شد.

در راستا ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و تشویق نسل‌های مختلف به کسب علم و پرورش استعدادها بر اساس تعامل با دیگر کشورهای جهان و استفاده از ظرفیت‌های علمی آنها به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی، رفع مشکلات صنایع و پاسخگویی به مهمترین ضرورت‌ها لازم است بین مبتکران و صاحبان ایده به عنوان کانون کسب خودکفایی و مبدا تحولات ارتباطی نزدیک و متقابل وجود داشته باشد. به همین منظور می توان در سایه این ارتباط می‌توان با استفاده از مشارکت دانشمندان و پژوهشگران با مراکز علمی و صنعتی موجبات ارتقای علمی و تحقیقاتی را فراهم کرد.

 عنوان اختراع: دستگاه برش حلقه‌ای ساده دینامیکی

tixtle of invention: Dynamic Simple Ring Shear Apparatus.

دکتر محسن کرامتی در خصوص طرح فوق توضیح داد: یکی از متداول ترین تجهیزات آزمایشگاهی برای مطالعه رفتار مکانیکی خاک ها دستگاه سه محوری می باشد که با استفاده از آن الگوهای مختلف بارگذاری همچون استاتیکی، سیکلی و یا دینامیکی در راستای قائم به یک نمونه خاک تحت اثر یک تنش همه جانبه مفروض وارد می گردد. اگرچه در واقعیت به هنگام رخداد ارتعاش زمین جهت تنش های برشی وارد بر خاک مرتبا در حال تغییر بوده و با استفاده از دستگاه سه محوری امکان برقراری وضعیتی معادل با وضعیت واقعی تنش‌ها در عمل میسر نمی باشد و همچنین در عمل نمونه تحت شرایط K0 تحکیم یافته و تغییرشکلها در حالت کرنش صفحه‌ای رخ می‌دهند که این امر نیز قابل مدل سازی توسط دستگاه سه محوری نمی‌باشد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران همچنین ادامه داد: در واقع با استفاده از دستگاه برش ساده امکان مدل سازی شرایط مذکور بر روی نمونه خاک میسر می باشد و در دستگاه برش ساده صفحه لغزش به نمونه خاک تحمیل نشده و امکان تغییرشکل برشی میسر شده است. همچنین در این دستگاه امکان کنترل و یا اندازه گیری فشار آب حفره‌ای و زهکشی آن نیز میسر شده است. در دستگاه های برش ساده مورد ذکر، امکان بارگذاری نمونه خاک تحت اثر الگوهای مختلف بارگذاری ساده مونوتونیک تا الگوهای بارگذاری پیچیده تر دینامیکی و مونوتونیک فراهم شده است.

2

مخترعین طرح :

دکتر محسن کرامتی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود)

دکتر علی میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه کاشان)

مهندس امین رامش (دانش آموخته کارشناسی­ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود)

لازم به ذکر است؛ در بخش بین الملل باتوجه به قوانین حاکم بر جشنواره های بین المللی اختراعات و نوآوری و حسب دستور سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان به عنوان حامی اصلی جشنواره، با توجه به تقویم داخلی کشورهای شرکت کننده، رویداد به صورت آنلاین و از طریق ویدیو کنفرانس با هماهنگی دفاتر نمایندگی سازمان جهانی برگزار و پس از جمع بندی، جوایز از طریق پست بین الملل جهت اعطا به شرکت کنندگان بین المللی از ۲۷ کشور جهان ارسال گردید.

b3731f50-e4c1-420b-82cf-38680eb3faac

12345