اخبار و رویدادها: تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۳:۲۲:۰۹

تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت انجام شد

همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت آقایان دکتر حسینی و عبدالباقی انجام شد

12345