اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (158): حذف دو درس (عملي يا نظري) در نيم سال دوم 1401-1400در مقطع كارشناسي

اطلاعیه آموزشی (158): حذف دو درس (عملي يا نظري) در نيم سال دوم 1401-1400در مقطع كارشناسي
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۳:۲۰:۵۱اطلاعیه-حذف-اضطراری-دو-درس-عملی-یا-نظری-در-نیمسال-دوم-1401-1400

12345