اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (157): مهلت ثبت درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان در سامانه نقل و انتقال وزرات علوم

اطلاعیه آموزشی (157): مهلت ثبت درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان در سامانه نقل و انتقال وزرات علوم
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۳:۱۴:۲۴مهلت ثبت درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان در سامانه نقل و انتقال وزرات علوم از ابتداي ارديبهشت ماه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401

اطلاعیه-مهمانی،تمدید-مهمانی-و-انتقالی1401

12345