اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(48): نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی درنیم سال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱

اطلاعیه دانشجویی(48): نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی درنیم سال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱
جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۳:۵۸:۰۱دانشجویان گرامی جهت چگونگی واگذاری خولبگاه لطفا فایل دیل رامطالعه نمایند:

1_1568368418


کلمات کلیدی: #واگذاری #خوابگاه #دانشجو #کارشناسی....2
12345