اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(48): نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی درنیم سال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱

اطلاعیه دانشجویی(48): نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان کارشناسی درنیم سال دوم ۱۴۰۰_۱۴۰۱
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۲۱:۳۷:۰۱دانشجویان گرامی جهت اطلاع از چگونگی واگذاری خوابگاه فایل دیل را مطالعه نمایید.

1_1568368418

 


کلمات کلیدی: #واگذاری #خوابگاه #دانشجویان #کارشناسی...۲
12345