اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(154): زمان ارزشيابی نيمسال دوم 1401-1400 و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلی 1402-1401

اطلاعیه آموزشی(154): زمان ارزشيابی نيمسال دوم 1401-1400 و پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلی 1402-1401
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۰۹:۱۱:۰۱اطلاعیه--ارزشیابی--نیمسال-دوم-1401--1400-و-پیش¬ثبت¬نام-نیمسال-اول--1402-1401---


کلمات کلیدی: #ارزشیابی #پیش ثبت نام #آموزشی...2
12345