اخبار و رویدادها: فعالسازی پست الکترونیک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

فعالسازی پست الکترونیک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱- ۱۱:۵۰:۰۸به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که متقاضی دریافت ایمیل دانشگاهی هستند می رساند جهت ثبت آدرس می توانند بدون مراجعه حضوری از طریق ثبت درخواست و پیوست نمودن تصویر کارت دانشجویی در سامانه پرسش و پاسخ مرکز به آدرس

ccitticket.shahroodut.ac.ir
نسبت به دریافت آدرس پست الکترونیکی با دامنه دانشگاه اقدام نمایند.

12345