اخبار و رويدادها: برگزاری رويداد مرتبط با هدايت شغلی

برگزاری رويداد مرتبط با هدايت شغلی
چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱- ۱۱:۴۸:۱۹

 برگزاری رويداد مرتبط با هدايت شغلی

اگر ميخواهيد بدونيد در چه مسيري در آينده بيشترين موفقيت و رضايتمندي رو خواهيد داشت، پيشنهاد ميكنيم در اين وبينار شركت كنيد.

0

لینک ورود به جلسه:

  https://webinar.sstp.ir/workshop

 

کلمات کلیدی: #وبینار #مسیردرست #زندگی...2
12345