اخبار و رویدادها: پاسخگویی و رفع مشکلات مربوط به مرکز کامپیوتر

پاسخگویی و رفع مشکلات مربوط به مرکز کامپیوتر
چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱- ۱۱:۲۶:۲۱جهت پاسخگویی و رفع مشکلات مربوط به مرکز کامپیوتر، فقط از طریق سامانه پاسخگویی به آدرس زیر است:
http://ccitticket.shahroodut.ac.ir/
همچنین پیش از ثبت درخواست، لطفاً فایل‌های راهنمای موجود در آدرس زیر را مطالعه کنید:

https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=5&index=43

12345