اخبار و رویدادها: تاریخ برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان کارشناسی

تاریخ برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان کارشناسی
چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱- ۱۰:۲۲:۳۲تاریخ برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی معدن که به صورت فشرده برگزار می گردد، اعلام شد.

تاریخ برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی معدن که به صورت فشرده برگزار می گردد، اعلام شد. دانشجویان برای کسب اطلاع از تاریخ کلاسهای خود با آموزش دانشکده تماس بگیرید. 

12345