اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(43): نحوه انتخاب اتاق و اسكان در خوابگاه برای دانشجويان كارشناسی دروس عملی و آزمايشگاهی

اطلاعیه دانشجویی(43): نحوه انتخاب اتاق و اسكان در خوابگاه برای دانشجويان كارشناسی دروس عملی و آزمايشگاهی
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱- ۱۲:۵۱:۴۱دانشجويان كارشناسي دروس عملي و آزمايشگاهي در خصوص نحوه انتخاب اتاق و اسكان در خوابگاه لطفا فایل ذیل را مطالعه نمایید:

اطلاعیه شماره4 کارشناسی دروس عملی و آزمایشگاهی

لیست اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط خوابگاه دارای دروس عملی و آزمایشگاهی

12345