اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(153): برنامه دروس عملي حضوری دانشكده فيزيك و مهندسی هسته ای، نیم­سال دوم 1401-1400 

اطلاعیه آموزشی(153): برنامه دروس عملي حضوری دانشكده فيزيك و مهندسی هسته ای، نیم­سال دوم 1401-1400 
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱- ۰۸:۵۵:۰۳بسمه تعالی

ضمن آروزی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی، پیرو اطلاعیه آموزشی (۱۵۲) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیم­سال دوم 1401-1400، به اطلاع می­رساند در نخستین گام، دروس آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1، آزمایشگاه فیزیک عمومی 4 (فیزیک مدرن) و کارگاه الکتروتکنیک دانشجویان دوره های کارشناسی دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای از تاریخ 27/01/1400 به صورت حضوری در محل آزمایشگاه های مذکور، واقع در پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود، برگزار خواهد شد.

1- در شرایط فعلی، حضور دانشجویان در محل برگزاری دروس عملی فوق الذکر، در چارچوب دستورالعمل های بهداشتی ذیربط، الزامی است. بدیهی است در صورت تغییر شرایط بیماری کرونا، برنامه حضور دانشجویان تابع تصمیمات ابلاغی جدید دانشگاه خواهد بود.

2- دانشجویان غیر بومی گروه های درسی فوق که متقاضی سکونت در خوابگاه دانشجویی می باشند، می بایست در اسرع وقت با مراجعه به اطلاعیه های شماره 1 الی 3 نحوه اسکان دانشجویان دانشگاه، نسبت به ثبت نام و دریافت خوابگاه دانشجویی (قبل از 27/01/1400) اقدام نمایند.

                 با آروزی سلامتی

                  دانشکده فیزیک و مهندسی هسته­ ای

دانشجویان دروس عملی حضوری (بخش نخست)

 نام خانوادگی

ش. د.

 

 نام خانوادگی

ش. د.

 نام خانوادگی

ش. د.

ابراهيمی

۹۶***۰۳

حسين پور

۹۸***۵۳

قزاق

۹۷***۴۳

اجدادی لرد

۹۶***۷۳

حلوانی

۴۰۰***۴۳

قلي نژادچمازكتی

۹۸***۴۳

امامی

۹۷***۲۳

خداوردی

۹۷***۹۳

كارگر

۹۸***۴۳

امامی

۹۷***۳۳

درويشی

۹۷***۲۳

كردی

۹۸***۳۳

اميدی

۹۶***۴۳

دهملائی

۴۰۰***۶۳

كلانتری

۹۷***۰۳

انه محمد

۹۷***۳۳

رمضان زاده

۹۷***۲۳

لاجوردی طوسی

۹۷***۵۳

اونق

۴۰۰***۰۳

ريحانی سرنسری

۹۷***۰۳

محمدزاده

۹۹***۸۳

ايزديار

۹۸***۷۳

سارانی

۹۷***۹۳

مقدسی

۹۷***۳۳

آجدانی

۹۷***۲۳

سعدی

۹۶***۲۳

ممانی

۹۷***۵۳

آشوری

۹۹***۰۳

سليمی

۹۸***۵۳

مهرابی

۹۴***۱۳

بازلی

۹۷***۱۳

شاه حسينی

۹۸***۷۳

مهياری

۹۶***۳۳

بهرامی

۹۶***۳۳

شرفی

۹۷***۲۳

ميرزامحمدی

۹۸***۵۳

پروان

۹۶***۵۳

صفايی

۹۷***۵۳

نجف زاده

۴۰۰***۲۳

تجسسی كلاشمی

۹۹***۷۳

عرب انصاری

۹۹***۸۳

نوروزی اخلمد

۹۶***۰۳

جاجرمی

۹۷***۶۳

عرب عامری

۹۶***۱۳

نوروزی مقدم

۹۷***۱۳

حسن زاده

۹۷***۳۳

فتحی

۴۰۰***۲۳

-

-

 

 

 

12345