اخبار و رويدادها: سخنراني عمومي Andy O|Bannon به مناسبت سال علوم پايه

سخنراني عمومي Andy O|Bannon به مناسبت سال علوم پايه
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱- ۰۸:۳۶:۴۶ سخنراني عمومي Andy O'Bannon به مناسبت سال علوم پايه و در پاسخ به دعوت همكاران دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتی شاهرود، راس ساعت سه و نيم بعد از ظهر روز دوشنبه 22 فروردين ماه 1401در سامانه lms برگزار خواهد شد.

لينك ورود به جلسه سخنراني در سامانه lms عبارت است از:

https://lms.shahroodut.ac.ir?m=593434211

Andy-Talk-(1)

12345