اخبار و رویدادها: اطلاعیه شماره :(41) نحوه اسکان دانشجویان محترم 1400- دانشگاه صنعتی شاهرود در نیم سال دوم 1401

اطلاعیه شماره :(41) نحوه اسکان دانشجویان محترم 1400- دانشگاه صنعتی شاهرود در نیم سال دوم 1401
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱- ۲۳:۱۲:۰۰اطلاعیه شماره 2 نحوه اسکان دانشجویان محترم 1400- دانشگاه صنعتی شاهرود در نیم سال دوم 1401

 

اطلاعيه مهم دانشجويي :

 

اطلاعیه شماره 2 نحوه اسکان دانشجویان محترم 1400- دانشگاه صنعتی شاهرود در نیم سال دوم 1401

12345