اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (۱۵۲):معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم 1401-1400

اطلاعیه آموزشی (۱۵۲):معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم 1401-1400
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱- ۱۷:۵۴:۴۳اطلاعیه شماره 3 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم 1401-1400

              

12345