اخبار و رويدادها: چالش‌های فناوری در چهار حوزه تخصصی و كاربردی

چالش‌های فناوری در چهار حوزه تخصصی و كاربردی
دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱- ۱۰:۲۲:۰۷IMG-20220328-WA0000

IMG-20220328-WA0001

 

پارك علم و فناوری استان سمنان با همكاری شتاب دهنده هيدروتك اقدام به برگزاری رويداد چالش‌های فناوری در چهار حوزه تخصصی و كاربردی ذيل نموده است:

1. جلوگيری از سرمازدگی بهاره درختان ميوه،

2. روش‌های نوين برای خنك كار پنل‌های خورشيدی،

3. كريستال‌گيری از پساب‌های غيظ و

4. روش‌های نوين برای بهره‌گيری از منابع نوری

توضيحات تكميلی هر يك از چالش‌های مذكور برای اطلاع رسانی و بهره‌ برداری توسط استادان و دانشجويان گرامي در ذیل آورده شده است:

RFP-400-104 [روش_های نوین برای بهره_گیری از منابع نوری LED] R8

RFP-400-103 [شیرین سازی آب بدون پساب] R8

RFP-400-102 [روشی نوین برای خنک کاری پانل های خورشیدی] R8

RFP-400-101 [چالش جلوگیری از یخ زدگی] R8

12345