اخبار و رويدادها: برگزاری دوره كارجويی تا كارآفرين در راستای برنامه ملی اشتغال

برگزاری دوره كارجويی تا كارآفرين در راستای برنامه ملی اشتغال
دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱- ۰۹:۵۴:۵۵پوستر-دوره-کارجويي-تا-کارآفريني.jpg

12345