اخبار و رویدادها: اطلاعيه دانشجويي شماره :(40)اطلاعیه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها بعد از تعطیلات نوروزي 1401

اطلاعيه دانشجويي شماره :(40)اطلاعیه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها بعد از تعطیلات نوروزي 1401
سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱- ۱۷:۰۷:۱۳اطلاعیه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها بعد از تعطیلات نوروزي 1401

 

اطلاعيه  دانشجويي:

اطلاعیه نحوه اسکان دانشجویان محترم در خوابگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود پس از تعطیلات نوروزی سال 104

12345