اخبار و رویدادها: جلسه بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده

جلسه بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰- ۱۱:۵۵:۳۲

جلسه بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده

جلسه بررسی فرصت‌های همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع(مجموعه سپند) و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده شمال شرق کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ8 اسفندماه1400 جلسه بررسی فرصت ‌های همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود با سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع(مجموعه سپند) و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده شمال شرق کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی با حضوردکتر قالیبافان مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر محسن رضوانی مدیر مرکز تخصصی آپا دانشگاه و تعدادی از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه با کارشناسان و مسئولین سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع (مجموعه سپند) و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده شمال شرق کشور، در زمینه‌‌های علمی و پژوهشی، در محل سالن جلسات دانشکده مهندسی برق برگزار گردید.

3

3

در این جلسه ضمن معرفی دانشگاه و مرکز تخصصی آپا، توانمندی‌های طرفین جهت ایجاد ظرفیت‌های همکاری دانشگاه با مجموعه سپند و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده شمال شرق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا رویکردهای عملیاتی در زمینه کشف فناوری‌ها و تهدیدات نوظهور در حوزه زیرساخت‌های سایبری با موضوعاتی در زمینه هوش مصنوعی جهت ارائه طرح‌های پژوهشی فناورانه نوین و نوظهور در فضای عملی مورد تأکید و توجه قرار گرفت. همچنین در ادامه کارشناسان مجموعه سپند و مرکز منطقه‌ای شهید فهمیده شمال شرق کشور به بازدید مرکز آپا در دانشکده مهندسی کامپیوتر، و تعدادی از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شیمی و مواد  واقع در ساختمان آزمایشگاه مرکزی جهت آشنایی با امکانات و تجهیزات موجود پرداختند. در ادامه به منظور اجرایی سازی فرآیند همکاری و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای همکاری علمی-پژوهشی مقرر شد، تفاهم نامه همکاری مشترکی در حوزه سایبری با مفاد و موارد مورد توافق، میان طرفین منعقد گردد.

 


کلمات کلیدی: #فرصت #همکاری #صنعت #دانشگاه
12345