اخبار و رویدادها: دفاع از رساله دکتری دانشجوی آمار دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دکتری دانشجوی آمار دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰- ۱۳:۲۱:۳۱

دفاع از رساله دکتری دانشجوی آمار دانشگاه صنعتی شاهرود

مهسا نادی فر دانشجوی دكتری آمار دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با کسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مهسا نادی فر دانشجوی دكتری آمار این دانشگاه در روز  دوشنبه  25 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " تحلیل مدل‌های شمارشی گاما فضایی" به راهنمایی آقایان دکتر حسین باغیشنی و دکتر افشین فلاح  عضو هیأت گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی از رساله خود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران آقای دکتر محسن محمدزاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس و خانم دکتر فاطمه حسینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه سمنان  که بصورت مجازی شرکت کردند و آقای دکتر داود شاهسونی از اعضای هیـأت علمی گروه آمار دانشکده ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله، یک مدل شمارشی گاما فضایی و فضایی-زمانی را توسعه می‌دهیم که در مدل‌بندی پراکنش داده‌های شمارشی به اندازه کافی منعطف است. برای برازش و استنباط در مدل پیشنهادی از یک رهیافت بیزی تقریبی بر پایه روش تقریب لاپلاس آشیانی جمع‌بسته (INLA) استفاده می‌کنیم. کاربردهای متنوعی از مدل را بررسی و کارایی آن را در مقایسه با مدل‌های رقیب به کمک مثال‌های شبیه‌سازی و واقعی ارزیابی می‌کنیم.

لازم به ذكر است یک مقالهISI  و یک مقاله علمی‌ پژوهشی و هفت مقاله کنفرانسی از جمله دستاوردهای پژوهش فوق است.

دفاع-ریاضی 

12345